Artikelpromotie
Image default
Aanbiedingen

Extra hulp voor kinderen met huiswerkbegeleiding in Hengelo

Op vrij jonge leeftijd mogen leerlingen al beginnen om een studie te volgen dat de toekomstige loopbaan zal bepalen. Het begint allemaal op de middelbare school waarbij het niveau als is bepaald aan de hand van de CITO toets en de beoordeling van de basischool. Leerlingen worden op de middelbare school opgeleid om het niveau Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO of VWO.

Net als op de basisschoold geldt voor het voortgezet onderwijs een onder- en bovenbouw. De onderbouw is de basis voor het vervolgonderwijs en dit wordt bepaald in klas 1 en 2. Ook wordt er bepaald op welk niveau leerlingen mogen doorgaan, waarbij er rekening wordt gehouden met het gemiddelde cijfer op het rapport. Des te belangrijker om vakken die moeilijk zijn voor leerlingen, extra te trainen. Dat kan met Huiswerkbegeleiding of bijles!

 

Huiswerkbegeleiding in Hengelo: de eerste stap richting een gewenst niveau

Iedereen heeft wel een zwakte in bepaalde vakken op school. Echter zou het zonde zijn dat leerlijngen onder hun niveau naar de bovenbouw gaan door 1 type vak die toch lastig zijn. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn door reken vakken, taalvakken, economische vakken of praktijkvakken. Door daar extra aandacht aan te geven en te trainen, voorkom je dat je kind onnodig op een lagere niveau wordt geplaatst.

Met huiswerkbegeleiding in Hengelo bij Edu-Oost wordt er alles aan gedaan om te zorgen dat jouw kind een voldoende scoort op de vakken waar nu onvoldoende wordt gescoord. Met behulp van een moderne leeromgeving met ervaren vakdocenten én volledige aandacht krijgen leerlingen dé studiebegeleiding die ze nodig hebben.

 

Huiswerkbegeleiding klassen vs reguliere klassen

In tegenstelling tot reguliere klassen waar 30 leerlingen zitten, krijgen leerlingen in Huiswerkbelgeiding klassen de volledige aandacht die ze nodig hebben. Stel je voor dat een docent in 45 minuten 30 leerlingen allemaal evenveel aandacht en hulp moet bieden, dan kan niemand even goed geholpen worden. Vooral ook de leerlingen die dit het hardst nodig hebben.

Lang niet al het huiswerk wordt gecontroleerd door docenten van reguliere klassen en wordt er overhoord. Kies daarom voor huiswerkbegeleiding voor je kind!

https://www.lyceo.nl/vestigingen/studieq-vestigingen-gaan-door-als-lyceo/