Artikelpromotie
Image default
Aanbiedingen

Wat is loopbaanbegeleiding?

Wat is Loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding is het ondersteunen en adviseren bij het maken van loopbaankeuzes. U krijgt prive opvang  waarbij de loopbaanbegeleiders gesprekspartner voor u zijn. Loopbaanbegeleiding bied u inzicht in uw kansen, gepassioneerdheid, talenten, motivatie en positie op de arbeidsmarkt. Welke stappen moet ik zetten om de propere betrekking te vinden? Wat is mijn capitulatie? Hoe utiliseer ik mijn capaciteiten optimaal. Een beantwoording op deze vraag krijgt u doormiddel van loopbaanbegeleiding. Een vorming loopbaanbegeleiding is geschikt voor arbeiders, ondernemers en carrièremannen- en dames.

Hoe ziet een jobbegeleidingstraject eruit?

Loopbaanbegeleiding is een afzonderlijk traject  bij een vestiging bij u in de buurt. De voetstappen van het proces:

Kennismaking met uw loopbaan instructeur
Verduidelijking werkmethode
Verwachtingen en beweegredenen doorspreken
Bepraten van leer- en werkervaringen
Bedoelingen bepalen
Doe-opdrachten opbouw

Heeft u na het jobbegeleidingstraject nog vragen? Neem gerust contact op met uw oefenmeester voor een gratis nazorggesprek. Daarin kijkt u samen met uw oefenmeester welke fasen u voorts kunt nemen.

Terugkom-moment waarbij u samen een Persoonlijk OntwikkelingsPlan opstelt (POP). Een POP-plan is gericht op de lange tijdsduur. Enerzijds stelt u doelen voor dit jaar, anderszijds kijkt u ook verder.
Stuiten genomen acties, veranderingen, verbeterpunten.

Waarom loopbaanbegeleiding?

is erop gericht om u te assisteren bij wisselingen in uw leven. Heeft u moeite met wisselingen in uw werk of loopbaan? Raakt u de balans kwijt tussen uw job- en privéleven? Loopbaanbegeleiding kan u voorzien van raad. Dat raad vergezelt u bij het vinden van een beantwoording op uw vraag. Kortom, met de aandacht loopbaanbegeleiding lost u het probleem op. Enkele pluspunten van loopbaanbegeleiding zijn: gunstig met jobcheques, een traject brengt antwoorden op en beter in uw schoenen staan.

Cheque besteld; hoe nu verder?

Zijn de jobcheques fiscaal aftrekbaar?

Wat indien mijn jobcheques vervallen zijn?
Geen nood. Wanneer u uw jobcheque niet gebruikt voor de geldigheidsdatum wordt u geld moeiteloos teruggestort op uw rekening en behoudt u uw recht op de loopbaancheque.

Hoe zien jobcheques eruit?

Geldigheidsdatum. Dit is de datum waarvoor het eerste geregistreerde gesprek moet gebeuren. Als u te lang wacht (langer dan 3 maanden) en de geldigheidsdatum verstrijkt, wordt het afzonderlijk part automatisch terugbetaald. U blijft recht op Loopbaanbegeleiding houden. Weer uw jobcheques aanvragen? Dat is mogelijk.

Stap 2. Heeft u het bedrag betaald? Dan ontvangt u (binnen 14 dagen) uw jobcheque van Edenred via mail of per post. De mail of brief is de bevestiging dat u betaald heeft en aan alle voorwaarden voor Loopbaanbegeleiding voldoen.

Heeft u er wel recht op? Dan krijgt u van de firma Edenred een overschrijvingsformulier voor € 40,- via uw mail of post.

Heb ik recht op loopbaancheques als ik in mijn opzeggingstermijn zit?

Op het moment dat u in uw opzegtermijn zit, kan u uw loopbaancheques bestellen. Wanneer uw opzeggingstermijn verstrijkt, is het niet mogelijk om loopbaancheques te bestellen. Tevens heeft u recht op jobcheques tijdens uw tijdsbestek van verbrekingsvergoeding.

Loopbaancheques

Met de loopbaancheques ontvangt u profijtige loopbaanbegeleiding. Tijdens het jobbegeleidingstraject gaat u gemeenschappelijk met de loopbaanbegeleider kijken naar uw loopbaanvraagstukken. Tevens krijgt u inzicht in uw plaats op de arbeidsmarkt en wordt er gekeken naar het belang van de verhouding tussen uw arbeid- en privésituatie. De jobcheques zijn een elektronisch betaalmiddel voor vakkundige loopbaanbegeleiding . De jobcheques zijn beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid.

Wanneer komt u in aanmerking voor loopbaancheques

Woont u indien Belg in Wallonië en werkt u in Vlaanderen of Brussel?
Dan heeft u géén recht op loopbaanbegeleiding. Wallonië is namelijk een deelstaat en geen ander land dat tot de EU of EER behoort. De Vlaamse Commune is niet bevoegd om beleid uit te schrijven voor inwoners van Wallonië.

Hoeveel kost loopbaanbegeleiding?

8 uur loopbaanbegeleiding kost slechts €80,-  In totaal stelt de Vlaamse overheid 8 uur bekwame loopbaanbegeleiding beschikbaar. Het gemiddelde tarief van twee carrière cheques is € 1100,-. De Vlaamse overheid betaalt het verschil voor u en neemt € 1020,- voor hun rekening.

Voor wie is Loopbaanbegeleiding?

Bent u ontslagen of zit u in opzegtermijn? U weet niet waar u op moet solliciteren. Of uw wordt niet uitgenodigd op sollicitaties. Met loopbaanbegeleiding kunt u dit aanpakken.

Ontslagen of in opzeggingstermijn?

Loopbaanbegeleiding is er voor alle, ZZP’ers, carrièremannen- en mevrouwen die met vragen worstelen wat betreft hun loopbaan en personeel die in hun opzegtermijn en termijn van verbrekingsvergoeding zitten. Enkele moeilijkheden waar u tegenaan loopt en waar loopbaanbegeleiding u mee ondersteunt.

Ik heb moeite om mijn werknemers te motiveren, ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta en ik schuif de vervelende taken voor me uit. Herkenbaar? Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

U wilt promotie maken of over een paar jaar. En hoe kunt u uw leiderschap verbeteren of andere competenties. Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

Ambt test

Als u behoefte heeft aan inzicht in uw kansen, passie, talenten, motivatie en plaats op de arbeidsmarkt.

Heeft u behoefte aan joboriëntatie? Is dit de juiste beroep voor u? Heeft u behoefte aan inzicht loopbaanbegeleiding? Gaat het de perfecte kant op met uw carrière? Indien u vragen heeft aangaande uw loopbaan, dan biedt loopbaanbegeleiding inzicht.

 Heeft u een vorm van autisme?

Mensen met een vorm van autisme/ADD/ADHD of gedragsproblemen ondervinden zich prettig tijdens de loopbaantrajecten. De vrijblijvende sfeer, de ordelijke structuur en de vele locaties dichtbij uw woonplaats zorgen daarvoor. De betrokken en individuele opvang van de loopbaanbegeleiders draagt bij aan dat prettige gevoel.

http://ucareloopbaanbegeleiding.be/