Artikelpromotie
Image default
Attracties

Hernieuwbare Energie: Kan India Zijn Onbeperkte Potentieel Verwezenlijken?

Als gevolg van zijn toenemende honger naar energie zoals bijvoorbeeld voor goedkope treinkaartjes enkele reis 2021 om zijn economische motor aan te drijven, een te grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, toenemende verontreiniging in zijn grote steden en een stijgende rekening voor de invoer van brandstof, is de behoefte van India om het gebruik van hernieuwbare bronnen in te voeren en te propageren dringender dan gewoonlijk.

Het is de verdienste van India

Het is de verdienste van India dat het reeds snelle vorderingen heeft gemaakt bij de verwezenlijking van zijn kerndoelstellingen op het gebied van de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Als gevolg van de gezamenlijke inspanningen van de centrale regering en haar Ministerie van Nieuwe en Hernieuwbare Energie in samenwerking met verschillende overheidsinstanties en NGO’s, is India thans een leidende wereldspeler wat betreft de totale geïnstalleerde windkrachtcapaciteit en gedecentraliseerde zonne-energieprojecten.

Zonne-energie

Zonne-energie is in een groot aantal staten hard op weg de voorkeursoptie te worden in het opwekkingssegment, vooral dankzij het overvloedige zonlicht in de meeste delen van het land en de vele stimuleringsmaatregelen van de overheid, zoals belastingvrijstellingen en kapitaalsubsidies.

Belangrijke factoren

Belangrijke factoren zoals de snelle technologische verbeteringen, de intrede van volledig geïntegreerde spelers en de schaalvoordelen hebben er de jongste jaren samen voor gezorgd dat de kapitaalkosten van zonne-energieprojecten aanzienlijk zijn gedaald. Hierdoor zullen verschillende projecten voor hernieuwbare energie, waaronder zonne-energie, naar verwachting volgend jaar al netpariteit bereiken, in vergelijking met dure brandstoffen zoals LNG en geïmporteerde steenkool.

Volgens het wereldwijde communicatie- en adviesbureau voor schone energie Mercom Capital zullen de Indiase zonne-installaties tegen het einde van dit jaar ongeveer 2.200 megawatt (MW) bedragen, terwijl de windenergiemarkt tegen 2020 naar verwachting investeringen zal aantrekken voor een totaal bedrag van INR 1.00.000 crore ($ 15,7 miljard), terwijl de windenergiecapaciteit in het land naar verwachting bijna zal verdubbelen van meer dan 23.000 MW in juni 2015, met een geraamde capaciteitsuitbreiding van ongeveer 4.000 MW per jaar in de komende vijf jaar.

De nieuwe Indiase regering is zich bewust van het enorme potentieel

De nieuwe Indiase regering is zich bewust van het enorme potentieel en heeft een reeks grootschalige programma’s aangekondigd om een nieuwe impuls te geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in India. De lijst wordt aangevoerd door de aankondiging van een massaal streefcijfer voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen van 175.000 MW tegen 2022 (100.000 MW zonne-energie, 60.000 MW windenergie, 10.000 MW biomassa, 5.000 MW kleine waterkrachtprojecten).

Andere belangrijke initiatieven zijn

Andere belangrijke initiatieven zijn: de aankondiging van het nationale windenergiebeleid, de goedkeuring door NTPC van 15 000 MW aan op het net aangesloten zonne-energieprojecten en de opneming van hernieuwbare energie in de lijst van prioritaire sectorleningen (PSL) door de RBI, die de weg heeft vrijgemaakt voor banken om leningen tot US$ 2,36 miljoen te verstrekken aan kredietnemers voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie.

Het is duidelijk dat, als alles volgens plan verloopt, India goed op weg is om de plaats in te nemen die het toekomt als toonaangevende producent van schone energie en als lichtend voorbeeld voor de rest van de wereld.

Welspun Renewables is een van India’s leidende spelers op het gebied van schone energie en zet zich in voor het opzetten van megaprojecten voor duurzame energie in het land.

https://ticketforsale.nl/