Artikelpromotie
Image default
Rechten

Overzicht van de kosten bij letselschade

Kosten bij letselschade

Heeft u letsel ondervonden naar aanleiding van een ongeval of medische misser? Grote kans dat u te maken krijgt met letselschade kosten. En zoals iedere letsel uniek is, kunnen deze kosten ook per persoon en per zaak enorm variëren. Om u een overzicht te geven van de meest voorkomende kosten hebben wij bij Schallenberg Letselschade een handig overzicht voor u gemaakt met de verschillende soorten kosten die gemoeid gaan bij een letsel.

De verschillende kosten bij letsel

Het is belangrijk om te weten dat de kosten bij een letselschade zaak enorm kunnen oplopen. Met de hulp van onze letselschade jurist weet u precies welke kosten u wel en niet kunt verhalen bij de veroorzaker van het ongeval. Voor een duidelijke en begrijpbare stand van zaken adviseren wij u om een afspraak te maken met Schallenberg Letselschade in heel Overijssel.

Medische kosten

Na een ongeval heeft u de kans dat u te maken krijgt met medische kosten. Kosten voor verblijf in het ziekenhuis en aanvullende zorg. Veel kosten kunnen vergoed worden door de zorgverzekering afhankelijk van uw aanvullende verzekeringspakket. Ook eigen risico kosten vormen een ‘schadepost’ die onderdeel uitmaken van medische kosten.

Wat u wellicht niet weet is dat in het ziekenhuis kosten worden gemaakt zonder dat u het weet. Denk bijvoorbeeld aan het huren van specifieke apparaten, kosten voor telefoneren, revalidatiekosten en medische hulpmiddelen.

Verlies van inkomsten

Het spreekt voor zich dat als u een zware letsel overhoudt bij een ongeval u een bepaalde periode niet kunt werken. U kunt niet meer overwerken of als ondernemer kunt u opdrachten mislopen die belangrijk zijn voor de continuïteit van uw bedrijf. En als studerende kunt u studievertraging oplopen waardoor u extra studiekosten moet maken. Al dit soort kosten worden gezien als verlies van inkomen. Maar ook eventuele toekomstige opbrengsten die u dus misloopt horen hierbij. Zelfs een verlies in uw pensioenopbouw door arbeidsongeschiktheid hoort hierbij. Verlies van inkomsten is precies zo’n kostenpost die u het liefst door een ervaren letselschade jurist wilt laten uitzoeken. Schallenberg Letselschade heeft de juiste kennis in huis om dit goed te doen.

Reiskosten en kosten voor verblijf

Verblijfskosten in een ziekenhuis of verzorgingstehuis die niet onder uw verzekering vallen kunnen uiteraard ook onder uw schadepost vallen. En bij langdurige opname komen ook reiskosten in beeld en hoe langer de opname of vaker familieleden bijvoorbeeld u wensen te bezoeken. Maar ook kosten voor controles, bezoekjes aan de arts of fysio behoren tot reiskosten die u kunt declareren bij een letselschade zaak.

Huishoudelijke hulp

Heeft u een zware ongeval gehad en moet u daardoor lang revalideren? Dan kan het zijn dat u zelfs thuis aanvullende ondersteuning nodig heeft in de vorm van huishoudelijke hulp. Deze mensen uit de thuiszorg zullen vele taken in en rondom uw huis uit handen nemen. Deze extra kosten vallen ook onder uw schadepost. Ook mantelzorg ( zorg voor familie of vrienden ) valt hieronder.

Last but not least: Smartengeld

Smartengeld is NIET een verkapte manier om extra geld te krijgen voor iets wat er niet is. Laat dat duidelijk zijn. Bij Schallenberg Letselschade toetsen we smartengeld uitvoerig voordat we hier een zaak van maken. Smartengeld is een compensatie voor immateriële schade zoals emotionele schade, pijn of verdriet. Hierbij wordt heel goed gekeken naar uw leef situatie en omgeving en wordt alles in de juiste context bekeken.

Verhaal uw kosten voor een letselschade bij Schallenberg

Uit ervaring zien we dat vaak mensen bij een ongeval twijfelen om een letselschade advocaat of jurist in handen nemen omdat ze bang zijn voor de hoge juridische kosten. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn! Sterker nog, in sommige gevallen worden de kosten voor letselschade vergoed en betaalt u niets. Om inzichtelijk te krijgen of u recht heeft op vergoeding kunt u op onze website een letselschade Quickscan doen – geheel gratis en vrijblijvend!

Meestal worden de kosten van de inzet van een letselschade-jurist voor het slachtoffer vergoed en kost het u dus niets, omdat deze kosten verhaald kunnen worden.

https://schallenberg-letselschade.nl