Artikelpromotie
Image default
Zakelijke dienstverlening

Waarom archeologisch onderzoek?

Waarom archeologische onderzoeken uitgevoerd moeten worden? U kunt als bedrijf de verplichting hebben om een archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Dit moet gedaan worden als u de bodem gaat roeren en als uw plangebied of planlocatie een dubbelbestemming heeft. Een archeologisch bedrijf onderzoekt of er archeologische resten in de bodem zitten. Als dat zo is, onderzoeken ze de precieze omvang, locatie en aard van de restanten.

De gemeente en het Rijk zijn organisaties die mogen bepalen of er een archeologische analyse gemaakt moet worden. Er zijn situaties waarbij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bepalende rol speelt. Vervolgens kan een specialist bedrijf een archeologisch onderzoek voor u doen. Dit moet dus allemaal goed geregeld zijn voordat u aan de bodemingrepen gaat beginnen. Het is goed om te weten dat archeologisch onderzoek stapsgewijs zal plaatsvinden. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt er een waardestelling gemaakt.

Het is belangrijk om te weten wie er verantwoordelijk is voor de kosten die er gemaakt moeten worden. Soms moeten er resten opgeruimd worden. Andere keren wordt er bepaald dat alles in de grond mag blijven zitten.

Diverse onderzoeken

De instanties laten vaak per brief weten welk onderzoek er uitgevoerd moet worden. Vaak wordt er gestart met een archeologisch bureauonderzoek. Dit kan in combinatie met controleboringen gedaan worden. Bij een kleine ingreep worden er vaak vijf tot zes boringen verricht. Het gebeurt in de regel vaak handmatig. De onderzoeken staan aan de basis van de archeologische verwachting van een plangebied. Dit staat in de verwachtingskaart van de gemeente en is uitgeprobeerd en aangevuld met lokale informatie.

Bij een hoge archeologische verwachting zitten er vaak resten in de bodem. Er kan dan een extra onderzoek nodig zijn. Dit heet een proefsleuvenonderzoek. Die extra analyse wordt vaak gedaan omdat er op basis van een booronderzoek geen goede waarde vastgesteld kan worden. Door proefsleuven kan dit wel gerealiseerd worden. Uiteindelijk kan er een selectiebesluit genomen worden, waaruit moet blijken of een vindplaats behoudenswaardig is. Als dit zo is zijn er twee opties. De vindplek wordt ontzien of moet worden veiliggesteld met een professionele archeologische opgraving.

Maak nu een afspraak voor archeologisch onderzoek

Moet er voor u een archeologisch onderzoek gedaan worden? Dan is het goed om te weten dat Transect dit voor u mag uitvoeren. Archeologische onderzoeken mogen zeker niet door iedereen worden uitgevoerd. Het is zelfs bij de wet verboden om te graven naar archeologische waarden.

Wij zijn een gecertificeerde partij die voor u aan de slag mogen gaan. Wij werken volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Ondernemingen met een speciaal certificaat worden regelmatig aan een controle onderworpen. De Erfgoedinspectie bedrijven, voeren deze controles ook met regelmaat uit. Archeologen die het werk doen, moeten dit volbrengen binnen de wettelijk verplichte KNA-protocollen. Deze processen staan beschreven in het Actorregister.

Wij komen graag voor u in actie. Onze diensten bestaan onder andere uit het doen van archeologisch onderzoek, bureauonderzoek, advies, booronderzoek, proefsleuvenonderzoek, begeleiding en opgraving. U kunt op ieder moment contact met ons opnemen. We zijn op verschillende manieren te bereiken. Er kan telefonisch contact opgenomen worden, via e-mail of door online een bericht te sturen. Na uw bericht zullen we zo snel mogelijk contact met u opnemen. Tijdens een gesprek geeft u uw wensen door en kan alles besproken worden. Uiteindelijk zullen we samen tot een passende oplossing komen.

https://transect.nl/