Menu

De 3 strengste milieuzones in Nederland. mei 20, 2020

Het stikstofprobleem in kaart gebracht.

Er is al heel wat gezegd en gedaan over de gevolgen van de stikstof uitstoot in Nederland en derest van europa. De voor en tegenstanders hebben elkaar op verschillende momenten de haren ingevlogen. Het feit blijft dat de stikstof problematiek geen makkelijk dossier is voor de huidige regering. De vastgestelde limieten aan de ene kant en ondernemend nederland aan de andere kant is voor de regering een dunne draad die men moet proberen over te lopen. Maatregelen om de stikstof limieten te handhaven is in verschillende delen van het land uitgelopen op massale demonstraties van boeren uit heel nederland. Zij voelen zich ten onrechte benadeeld ten opzichte van andere sectoren die ook een onderdeel uitmaken van het stikstof-probleem. De stikstof vervuiling is op de volgende manier in kaart gebracht.

De boosdoeners.

Zoals je uit de diagram van de RIVM kunt aflezen zou de landbouwsector de grootste boosdoener zijn  met een percentage van maar liefts 46 %. Als 2de neemt de internationale industrie zijn plek in met een percentage van 32 %. En een gedeelde  3de plaats voor het wegverkeer en de huishoudens met een percentage van beide 6,1 %. Het wegverkeer heeft dus in nederland een aandeel van 6,1 % in het huidige stikstof probleem.  

Voor het aandeel van het wegverkeer heeft de regering de volgende maatregelen in het leven geroepen :

 

1 : de maximumsnelheid gaat overdag omlaag naar 100 km/u

2 : het bevorderen van electrisch aangestuurde auto’s

3 : het inrichten van verschillende steden in nederland als milieuzones

 

De nieuwe maximumsnelheid geldt van 06:00 tot 19:00. Buiten deze tijd mag men de oude snelheden van 120 en 130 weer aanhouden. De nieuwe situatie is op verschillende snelwegen door middel van borden aangegeven.

Door het verstrekken van subsidies probeert de regering de verkoop van electrische auto’s bij de mensen te bevorderen. De hoge prijs en het bereik van deze auto’s voorkomt echter dat veel mensen overgaan op de aanschaf hiervan.

En als laatste de milieuzones in nederland die ervoor moeten zorgen dat er minder uitstoot is van voertuigen met een oude dieselmotor.

 

Hieronder geven we de 3 strengste milieuzones van nederland weer :

 

Amsterdam : Taxi’s tot de euro 5 norm worden nog toegelaten.

Arnhem :       Taxi’s tot de euro 4 norm worden nog toegelaten.

Utrecht :        Taxi’s tot de euro 3 norm worden nog toegelaten.